NIet echt gekoppeld naast elkaar.. maar de voorgevels staan beide in een ander straat. De achterkanten zijn gekoppeld.